top-gulvvarme

Gulvvarme eller radiator?

Gulvvarme giver også bedre mulighed for kontakt til det fri
Gulvvarme giver også bedre mulighed for kontakt til det fri

Komfort
Gulvvarme giver den højeste temperatur lige over gulvet og den laveste under loftet. Ved radiatorvarme er det lige omvendt. Det betyder at man ved gulvvarme ikke vil opleve rummet som fodkoldt. Tvært i mod har fødder og ankler det altid varmt og rart. I hovedhøjde er der til gengæld lidt koldere. Det føles for de allerfleste som en rar fornemmelse når hovedet ikke bliver tungt af varmen. Med radiatorvarme, hvor der er koldest ved fødderne, skal der skrues rigeligt op for varmen for ikke at opleve fodkulde. Herved bliver der som regel noget for varmt i hovedhøjden. Det kan for nogle, i ekstreme tilfælde, bevirke at de før hovedpine.

Udseendet
Om man kan lide udseendet eller ej er jo som bekendt en smag sag, også når det gælder radiatorer. At der findes mennesker, der ikke kan, fortæller indretninger som radiatorskjulere noget om.

I moderne rum med gulvvarme er der  mulighed for at skabe et rent og enkelt interiør.

Når det gælder ældre huse er det ofte et ønske at føre stilen tilbage til det oprindelige. I et hus fra trediverne, eller endnu ældre, fandtes der ikke radiatorer. Her vil gulvvarme, kombineret måske med en brændeovn der passer ind, være en oplagt løsning.

Radiatorvarme
Radiatorvarme

Møblering
Radiatorer kræver plads og skal de virke optimalt er det bedst ikke at stille møbler foran, der hindrer luftstrømmen. Sådanne hensyn er man helt fri af når det gælder gulvvarme.

Adgang til det fri
Radiatorer er ofte anbragt foran et vindue. Ved i stedet at benytte gulvvarme bliver der mulighed for bedre kontakt med naturen udenfor. Ved ombygning kan der eksempelvis monteres en glasdør til det fri eller, som vist på billedet ovenfor, kan rummet indrettes med store glaspartier så der bliver fuld kontakt mellem inde og ude.

Støv
Gener fra støv i rummet skaber problemer med luftvejene, især for personer med anlæg for Astma og Allergi.
Problemet fremmes ved at bruge radiatorer til opvarmning. En radiator er en relativ lille overflade der, for at give tilstrækkelig varme til rummet, er nød til at have en temperatur på 3 – 4 gange rummets temperatur. Når den varme luft stiger opad over radiatoren, opbygges der en varmepude under loftet der aftager ved den modsatte koldere væg. Her gør luftstrømmen nedad og tilbage til radiatoren langs gulvet. Denne luftstrøm, der er ret kraftig, fører støvet i rummet med rundt og en del heraf vil altid komme med ind når vi trækker vejret.

Gulvvarme derimod, er en relativ stor flade, der kun behøver at være få grader over den ønskede rumtemperatur. Det giver en mildere luftstrøm, der bevæger sig lodret op og falder ned langs væggene. Det betyder en betydelig langsommere stævbevægelse og hermed en renere vejrtrækning.

Økonomi
I nybyggeri vil det, afhængig af hvilket gulvvarme system der bruges, koste en anelse mere at montere gulvvarme under alle gulve i forhold til radiatorer. Drejer det sig om modernisering, afhænger anlægsudgiften noget af, om gulvet alligevel står for at skulle udskiftes. Montering af gulvvarme giver ofte anledning til at isolere gulvet bedre hvorved de samlede etableringsudgifter hurtigere spares ind igen over driften. Under et vil udgiften til gulvvarme, på kort eller længere sigt, altid spares ind igen, idet driftudgiften, alt andet lige, er omkring 20 % lavere ved gulvvarme end ved radiatorer.

Endelig vil de fleste ejendomsmæglere sikkert give os ret i, at et hus med gulvvarme i salgsøjemed, altid vil få et ekstra plus i forhold til et hus udstyret med traditionelle radiatorer.